Оздоровчі можливості використання дихальної гімнастики в процесі фізичного виховання студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Germany by ORT Publishing (Germany) in association with the Center For Scientific Research “Solution” (Ukraine)
Анотація
Актуально стоїть питання про логічне наукове обґрунтування нетрадиційних засобів оздоровлення, які б використовувалися в системі занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти. Серед видів фізичної активності, що використовуються з метою оздоровлення та покращення фізичного стану людини, вагоме місце може зайняти дихальна гімнастика – дієвий, провірений засіб оздоровлення людей різного віку, у тому числі й студентського. Актуально стоит вопрос о логическом научном обосновании нетрадиционных средств оздоровления, которые использовались в системе занятий по физическому воспитанию в высших учебных заведениях . Среди видов физической активности, используемых с целью оздоровления и улучшения физического состояния человека, важное место может занять дыхательная гимнастика - действенный, проверенный способ оздоровления людей разного возраста, в том числе и студентов. The urgent issue is the logical scientific justification of non-traditional means of healing, which were used in the system of physical education classes in higher educational institutions. Among the types of physical activity used to improve and improve a person’s physical condition, breathing exercises can take an important place - an effective, proven way of healing people of different ages, including students.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, студенти, оздоровлення, дихальна гімнастика, физическое воспитание, студенты, оздоровление, дыхательная гимнастика, physical education, students, recovery, breathing exercises
Цитування
Кравчук Т. М. Оздоровчі можливості використання дихальної гімнастики в процесі фізичного виховання студентів / Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, Ю. В. Голенкова // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. - 2019. - P. 389-396.