Релігійна освіта у державі Ізраїль

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, можна стверджувати, що у різні періоди історії держави Ізраїль розвиток релігійної освіти було неоднозначним. З прийняттям Закону про державний освіту в 1953 р в Ізраїлі з'явилися три види державних шкіл, серед яких були як державні релігійні школи, так і незалежні релігійні школи. Таким образом, можно утверждать, что в разные периоды истории государства Израиль развитие религиозного образования было неоднозначным. С принятием Закона о государственном образовании в 1953 г. в Израиле появились три вида государственных школ, среди которых были как государственные религиозные школы, так и независимые религиозные школы. Thus, it can be argued that at different periods in the history of the state of Israel, the development of religious education was mixed. With the adoption of the Law on Public Education in 1953, three types of public schools appeared in Israel, among which were both state religious schools and independent religious schools.
Опис
Ключові слова
східні мови, релігійна освіта, держава Ізраїль, релігійні школи, восточные языки, религиозное образование, государство Израиль, религиозные школы, eastern languages, religious education, state of Israel, religious schools
Цитування
Компанієць О. В. Релігійна освіта у державі Ізраїль / О. В. Компанієць, В. М. Баличева // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 245–247.