Інноваційні технології ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито важливість застосування інноваційних педагогічних технологій для ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю. Ефективне розв'язання цього завдання на сьогоднішньому етапі розвитку освіти в Україні можливе за умов зміни педагогічних методик. В статье раскрыта важность использования инновационных педагогических технологии для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой родного края. Эффективное решение этого задания на сегодняшнем этапе развития образования в Украине возможно при условии изменения педагогических методик. The article discusses the use of innovative technologies in the process of familiarization children of senior preschool age with their native land. The ways of formation of knowledge of senior preschool children about their native land are highlighted.
Опис
Ключові слова
інноваційні педагогічні технології, рідний край, краєзнавство, инновационные педагогические технологии, родной край, краеведение, innovative technologies, native land, local history
Цитування
Кисельова І. О. Інноваційні технології ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю / І. О. Кисельова, Л. П. Старікова // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2019. - Вип. 16. - С. 167-177.