ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ ХІП-ХОП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі теоретично обґрунтувано та конкретизовано особливості молодіжної субкультури культури хіп-хоп у соціальному та культурологічному аспектах. Здійснено спробу виявити особливості молодіжної субкультури хіп-хоп, конкретизовано та визначено сутність понять «субкультура», «молодіжна субкультура», «молодіжна субкультура хіп-хоп». Робота може бути матеріалом для складання лекційних курсів, семінарських занять, матеріалом для підготовки навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій з профільних хореографічних дисциплін. The work theoretically substantiates and specifies the features of the youth subculture of hip-hop culture in social and cultural aspects. The authors try to reveal the peculiarities of youth hip-hop subculture, specify and define the essence of the notions "subculture", "youth subculture", "youth hip-hop subculture". The work can be used as material for lecture courses, seminars, manuals, educational and methodical recommendations for specialized choreographic disciplines.
Опис
Ключові слова
молодіжна субкультура, хіп-хоп, хореографія, youth subculture, hip-hop, choreography
Цитування
Луньова А. О. Особливості молодіжної субкультури хіп-хоп : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 024 Хореографія / А. О. Луньова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2022. – 32 с. : іл., табл. + дод.
Колекції