ОРФОГРАФІЧНИЙ РОЗБІР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГРАМОТНОГО ПИСЬМА В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування навичок грамотного письма в учнів початкових класів. З метою формування навичок грамотного письма у учнів початкової школи було розроблено комплекс завдань орфографічного розбору. Зазначено, що метою навчання орфографії є формування у учнів міцних навичок правопису. Для досягнення цієї мети у процесі навчання необхідно створити умови, які сприятимуть освоєнню того складного виду діяльності, як орфографічно правильне письмо. The publication examines the formation of competent writing skills in primary school students. In order to form the skills of competent writing in primary school students, a complex of spelling analysis tasks was developed. It is noted that the purpose of teaching spelling is to form strong spelling skills in students. To achieve this goal in the learning process, it is necessary to create conditions that will facilitate the mastery of such a complex activity as orthographically correct writing.
Опис
Ключові слова
українська мова, письмо, орфографія, початкова школа, студентські роботи, Ukrainian language, writing, spelling, primary school, student works
Цитування
Мільковська Т. Орфографічний розбір як засіб формування навичок грамотного письма в учнів початкових класів / Т. Мільковська // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 38.