Управління формуванням здоров'язберігальним освітнім середовищем у закладі освіти: здобутки і проблеми

dc.contributor.authorАсратян, А. Л.
dc.date.accessioned2021-06-09T07:53:16Z
dc.date.available2021-06-09T07:53:16Z
dc.date.issued2020-11-11
dc.description.abstractУ даній статті було розглянуто формування здоров`язберігального освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти. Проведений аналіз на базі однієї із гімназій м. Харкова, переконує в тому, що управління формуванням здоров'язберігального освітнього середовища має ґрунтуватися на вимогах Міністерства освіти і науки, у відповідності до місії гімназії, дидактичних принципів особистісно та соціально-орієнтованого підходу до організації цілісності освітнього процесу. В данной статье было рассмотрено формирование здоровьесберегательной образовательной среды в учреждении общего среднего образования. Проведенный анализ на базе одной из гимназий г. Харькова, убеждает в том, что управление формированием здоровьесберегательной образовательной среды должно основываться на требованиях Министерства образования и науки, в соответствии с миссией гимназии, дидактических принципов личностно и социально-ориентированного подхода к организации целостности образовательного процесса. This article deals with the formation of health saving educational environment in a general secondary education institution. The analysis carried out on the basis of one of the Kharkov gymnasiums, convinces us that the management of health saving educational environment formation should be based on the requirements of the Ministry of Education and Science, in accordance with the mission of the gymnasium, didactic principles of personality and socially-oriented approach to the organization of the integrity of the educational process.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationАсратян А. Л. Управління формуванням здоров'язберігальним освітнім середовищем у закладі освіти: здобутки і проблеми / А. Л. Асратян // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 9–10.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5334
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітраuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоров'язбереженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоровьесбережениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealth careuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionsuk_UA.UTF-8
dc.titleУправління формуванням здоров'язберігальним освітнім середовищем у закладі освіти: здобутки і проблемиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeУправление формированием здоровьясберигательной образовательной средой в учебном заведении: достижения и проблемыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeManagement of health formation in the educational environment: achievements and problemsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Асратян А. Л. .pdf
Розмір:
765.02 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: