НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета статті полягає у вивченні та обговоренні актуальних тенденцій, інноваційних підходів та викликів, пов’язаних з неформальною освітою дорослих в сучасному світі, зокрема в аспекті розвитку освітніх програм, підвищення якості навчання та сприяння професійному зростанню учасників освітнього процесу. The aim of the article is to study and discuss the current trends, innovative approaches, and challenges related to adult informal education in the modern world, particularly in terms of the development of educational programs, improvement of teaching quality, and promotion of professional growth among participants in the educational process.
Опис
Ключові слова
неформальна освіта, тенденції, сучасні підходи до освіти дорослих, виклики у сфері неформальної освіти, аспірантські роботи, informal education, trends, contemporary approaches to adult education, challenges in informal education, postgraduate works
Цитування
Шматько К. Неформальна освіта дорослих: виклики та шляхи їх подолання / К. Шматько // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 466–469.