Розвиток фізичних якостей молодших школярів засобами рухливих ігор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Стаття присвячена висвітленню питання застосування рухливих ігор на уроках фізичної культури серед молодших школярів. Встановлено позитивний вплив використання різноманітних ігор для розвитку певних фізичних якостей дітей. Статья посвящена освещению вопросы применения подвижных игр на уроках физической культуры среди младших школьников. Установлено положительное влияние использования различных игр для развития определенных физических качеств детей. The article is devoted to the coverage of the use of outdoor games in physical education lessons among elementary school students. The positive effect of using various games to develop certain physical qualities of children has been established.
Опис
Ключові слова
учні молодших класів, рухливі ігри, фізичні якості, урок, ученики младших классов, подвижные игры, физические качества, primary school students, outdoor games, physical qualities, lesson
Цитування
Кривуца І. Розвиток фізичних якостей молодших школярів засобами рухливих ігор / І. Кривуца, О. О. Несен // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2020. – С. 98–102.