Анатомічне дослідження листя Cercis siliquastrum L.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
В роботі досліджено анатомічну будову листя Cercis siliquastrum L. Об’єктом дослідження було листя церцису європейського, зібране в ботанічному саду Національного фармацевтичного університету в червні 2021 року. Мікропрепарати виготовляли зі свіжого, висушеного матеріалу та фіксованого сумішшю 96 % етанолу, води й гліцерину (1 : 1: 1). Мікропрепарати готували та досліджували за методиками ДФУ з використанням мікроскопа Granum (Austria). Для фотозйомок користувалися фотоапаратом Canon PC1251. Результати та їх обговорення: Листкова пластинка дорзовентрального типу, гіпостоматична, трапляються клітини з жовтогарячим вмістом. Численні продихи аномоцитного (іноді анізоцитного) типу. На нижній та верхній епідермах виявлено прості багатоклітинні волоски зі слабобородавчастою кутикулою. Над центральною жилкою розташована дво-тришарова коленхіматозна паренхіма. Обкладка пучка кристалоносна. З боку ксилеми спостерігаються 5-6 шарів склеренхіми. Черешок має овальну форму, злегка ребристий біля листової пластинки. Посередині черешка розміщені три пучки: два радіальні з боків та один центральний з двома додатковими пучками. Всі пучки оточені загальним склеренхімним кільцем. У паренхімі трапляються клітини з жовтогарячим вмістом. З абаксального боку під склеренхімою розташований шар клітин із друзами оксалату кальцію. Основа черешка округла, слаборебриста. У центрі пучок має півмісячну форму. Серцевинні промені з брунатним вмістом. Склеренхіма добре розвинена. У паренхімі черешка наявні друзи. Визначено основні анатомічні ознаки листя церцису європейського, що дозволить ідентифікувати та стандартизувати рослинну сировину. Отримані дані необхідні для розроблення методів контролю якості на лікарську сировину. The work examines the anatomical structure of the leaf of Cercis siliquastrum L. The study objects were leaves of Judas tree collected in the Botanical garden of the National University of Pharmacy in June, 2021. Micropreparations were made of fresh, dried material and fixed with a mixture of 96 % ethanol, water and glycerin (1 : 1: 1). Micropreparations were prepared and examined according to the methods of the SPhU using a Granum microscope (Austria). A Canon PC1251 camera was used for photographing. Results and discussion. The type of the leaf blade is dorsoventral, hypostomatic, there are cells with the orange content. There are numerous stomata of anocytic (sometimes anisocytic) type. Simple multicellular hairs with a weakly warty cuticle were found on the lower and upper epidermis. A 2-3-layered collenchymatous parenchyma is located above the central vein. The bundle sheath is crystalliferous. On the xylem side, 5-6 layers of the sclerenchyma are observed. The petiole has an oval shape, slightly ribbed near the leaf blade. In the middle of the petiole there are three bundles: two radial on the sides and one central with two additional bundles. All bundles are surrounded by a common sclerenchymal ring. There are cells with the orange content in the parenchyma. On the abaxial side there is a layer of cells with calcium oxalate drusens under the sclerenchyma. The petiole is rounded, slightly ribbed. The bundle has a crescent shape in the center. The xylem rays are with the brown content. The sclerenchyma is well developed. There are drusens in the parenchyma of the petiole. The main anatomical features of Judas tree leaves have been determined; it will allow identifying and standardizing the plant raw material. The data obtained are necessary for the development of Drug Quality Control Methods (DQCM) for the medicinal raw material.
Опис
Ключові слова
Cercis siliquastrum, церцис європейський, мікроскопія, будова рослин, Judas tree, microscopy, plant structure
Цитування
Анатомічне дослідження листя Cercis siliquastrum L. / О. В. Демешко, І. І. Батюченко, С. В. Ковальов [та ін.] // Вісник фармації : наук. журн. / Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2022. – № 1 (103). – С. 21–25