Формування медіаграмотності майбутнього фахівця дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Анотація
Аналіз системи вищої освіти свідчить, що сьогодні значно збільшився обсяг інформації, яку повинен опанувати майбутній вихователь закладів дошкільної освіти, але термін на його підготовку залишається незмінним. Зростання алгоритмічного та критичного стилю мислення, формування у здобувачів освіти готовності щодо використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій має сприяти розвитку та підвищенню рівня медіаграмотності майбутніх фахівців дошкільної освіти. The analysis of the higher education system shows that today the amount of information that a future preschool teacher must master has increased significantly, but the deadline for his training remains unchanged. The growth of an algorithmic and critical style of thinking, the formation of education seekers' willingness to use information and communication technologies should contribute to the development and improvement of the level of media literacy of future preschool education specialists.
Опис
Ключові слова
інноваційний педагогічний досвід, інноваційні процеси, інноваційна діяльність, інтерактивні методи, цифрови компетентності, освіта, innovative pedagogical experience, innovative processes, innovative activity, interactive methods, digital competences, education
Цитування
Доценко С. О. Формування медіаграмотності майбутнього фахівця дошкільної освіти / С. О. Доценко, Т. П. Танько // Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / Хмельницький ін-т ім. Блаженнішого Володимира Міжрегіон. Акад. упр. персоналом; [редкол.: Л. Г. Білий (гол. ред.) та ін.]. – Хмельницький : МАУП, 2022. – Вип. 7. – 172 с.