ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено впровадження індивідуальних арт-терапевтичних технологій у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями. Арт-терапія має дві форми роботи: індивідуальну та групову. Для дітей з інтелектуальними порушеннями найчастіше використовується саме індивідуальна форма, оскільки вони потребують особливої підтримки. Зазначено, що діти з інтелектуальними порушеннями мають всі шанси реабілітуватися та інтегруватися в соціум, найголовніша умова їх розвитку – правильний педагогічний підхід, до якого прийнято відносити такі фактори: досвідчений персонал, методики раннього втручання, підтримку родини, використання різноманітних технологій, зокрема арт-терапії, яка може стати для дітей не лише способом вивчення та дослідження властивостей зовнішнього світу, а й кращого розуміння себе і своїх потреб. The publication examines the implementation of individual art therapy technologies in working with children with intellectual disabilities. Art therapy has two forms of work: individual and group. For children with intellectual disabilities, the individual form is most often used, since they need special support. It is noted that children with intellectual disabilities have every chance to be rehabilitated and integrate into society, the most important condition for their development is the correct pedagogical approach, which includes the following factors: experienced staff, early intervention methods, family support, use various technologies, in particular art therapy, which can become for children not only a way to study and research the properties of the outside world, but also a better understanding of themselves and their needs.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, арт-педагогіка, діти з особливими потребами, інтелектуальні порушення, art therapy, art pedagogy, children with special needs, intellectual disabilities
Цитування
Докійчук І. О. Етапи впровадження індивідуальних арт-терапевтичних технологій у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями / І. О. Докійчук, В. Є. Коваленко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 268–270.