Проблема формування творчих здібностей майбутніх вчителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкриваються загальні питання щодо творчості, творчих здібностей у психологічному, педагогічному і мистецькому аспектах. Творчі здібності майбутнього вчителя музичного мистецтва розглядаються як такі індивідуальні властивості його особистості, що мають забезпечити творчий характер професійної музично-педагогічної діяльності. В статье раскрываются общие вопросы творчества, творческих способностей в психологическом, педагогическом и художественном аспектах. Творческие способности будущего учителя музыкального искусства рассматриваются как индивидуальные свойства его личности, которые должны обеспечить творческий характер профессиональной музыкально-педагогической деятельности. In the article general questions open up in relation to work, creative abilities in psychological, pedagogical and artistic aspects. The creative capabilities of the future teacher of the musical art are examined as such individual properties of his personality, that must provide creative character of the professional musical pedagogical activity.
Опис
Ключові слова
вища освіта, мистецька освіта, творчі здібності, творчість, оригінальність, новизна, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, высшее образование, художественное образование, творческие способности, творчество, оригинальность, учитель музыкального искусства, студенческие работы, higher education, art education, creative capabilities, creativit, originality, music teacher, student work
Цитування
Ло Юань Вень Проблема формування творчих здібностей майбутніх вчителів музичного мистецтва / Ло Юань Вень, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 113–117.