ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ СОЦIАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціальний супровід обдарованих дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних закладах освіти. Його сутність полягає в забезпеченні обдарованої дитини з особливими освітніми потребами необхідною підтримкою та допомогою в розвитку її потенціалу, а також у комплексному вирішенні проблем, які можуть виникнути в її житті. Зазначено, що соціальний супровід є важливою складовою роботи соціального педагога з обдарованою дитиною з особливими освітніми потребами, зокрема в спеціальних закладах освіти. При цьому «соціальний супровід обдарованих дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних закладах освіти» визначено як систему послідовних дій, спрямованих на надання допомоги та підтримки в процесі розвитку готовності обдарованих дітей з особливими освітніми потребами до самостійного свідомого життєвого вибору. The publication analyzes the social support of gifted children with special educational needs in special educational institutions. Its essence is to provide a gifted child with special educational needs with the necessary support and help in the development of his potential, as well as in the comprehensive solution of problems that may arise in his life. It is noted that social support is an important component of a social pedagogue's work with a gifted child with special educational needs, particularly in special educational institutions. At the same time, "social support of gifted children with special educational needs in special educational institutions" is defined as a system of sequential actions aimed at providing assistance and support in the process of developing the readiness of gifted children with special educational needs to make independent, conscious life choices.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальний супровід, обдаровані діти, діти з особливими освітніми потребами, спеціальні заклади освіти, студентські роботи, social work, social support, gifted children, children with special educational needs, special educational institutions, student works
Цитування
Зацепа В. С. Щодо актуальності соціального супроводу обдарованих дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних закладах освіти / В. С. Зацепа // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 119–121.