Модель аналізу професійної мовної особистості персонажа-вчителя в англомовних фільмах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У роботі розроблено модель аналізу професійної мовної особистості персонажа-вчителя в сучасних англомовних фільмах, яка охоплює три рівні: вербально-семантичний рівень, лінгвокогнітивний рівень, комунікативно-прагматичний рівень. The paper develops a framework for the study of the teacher character’s professional linguistic personality in contemporary English-language films, which covers three levels: verbal-semantic, linguocognitive and communicative-pragmatic ones.
Опис
Ключові слова
персонаж-учитель, професійна мовна особистість, вербально-семантичний рівень, лінгвокогнітивний рівень, комунікативно-прагматичний рівень, teacher character, professional linguistic personality, verbal-semantic level, linguocognitive level, communicative-pragmatic level
Цитування
Подуфалова Т. В. Модель аналізу професійної мовної особистості персонажа-вчителя в англомовних фільмах / Т. В. Подуфалова, В. П. Зіньковська // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 24 лют. 2022 р. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2022. – С. 153–157.