КИТАЙСЬКИЙ ПРОЕКТ ГРОМАДСЬКОГО ДОБРОБУТУ З ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто просвітницьку діяльність, що націлена на розширення світогляду різноманітних фахівців і, загалом, широких верств населення, яка передбачає участь у просвітницьких заходах, зокрема мистецької спрямованості. Одним із таких заходів є широкомасштабний проєкт громадського добробуту «Музика створює щастя» для професійної підготовки китайських вчителів музики. The publication discusses educational activities aimed at broadening the horizons of various professionals and the general public, which involve participation in educational events, including artistic ones. One of these events is a large-scale public welfare project "Music Creates Happiness" for the professional training of Chinese music teachers.
Опис
Ключові слова
просвітницька діяльність, професійна підготовка, вчителі музики, Китай, educational activities, professional training, music teachers, China
Цитування
Хун Женьлун. Китайський проект громадського добробуту з професійної підготовки вчителів музики / Хун Женьлун // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 175–177.