СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В РОМАНІ Л. КОСТЕНКО "ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості вживання релігійної лексики в романі "Записки українського самашедшого" Ліни Костенко. Використання релігійної лексики в художній літературі завжди було актуальною проблемою, оскільки цей лексичний шар допомагає авторам висловлювати свої ідеї та передавати емоції. Зазначено, що релігійна лексика в "Записках українського самашедшего" Ліни Костенко, унаслідок майстерного використання письменницею, значно розширює свою семантику, розкриває прагматичний потенціал: може розширювати значення та відтінки залежно від контексту. The publication examines the peculiarities of the use of religious vocabulary in Lina Kostenko's novel "Notes of a Ukrainian Samashedshi". The use of religious vocabulary in fiction has always been a topical issue, as this lexical layer helps authors express their ideas and convey emotions. It is noted that the religious vocabulary in Lina Kostenko's "Notes of a Ukrainian Samashedshego", as a result of the writer's skillful use, significantly expands its semantics, reveals its pragmatic potential: it can expand its meaning and nuances depending on the context.
Опис
Ключові слова
релігійна лексика, семантика, стилістика, історія української літератури, Л. Костенко, religious vocabulary, semantics, stylistics, history of Ukrainian literature, L. Kostenko
Цитування
Гавришкевич О. В. Стилістичні функції релігійної лексики в романі Л. Костенко «Записки українського самашедшого» / О. В. Гавришкевич // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 17–18.