Шляхи ефективного добору та розробки диференційованих завдань з німецької мови в умовах онлайн-навчання (на прикладі завдань з читання)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються рекомендації GERR та узагальнюється власний досвід щодо критеріїв диференціації завдань з німецької мови при онлайн-навчанні на прикладі матеріалів з читання за темою "Школа. Освіта. Кар'єра". The article examines GERR's recommendations and summarizes its own experience regarding the criteria for differentiating German language tasks during online learning using the example of reading materials on the topic "School. Education. Career".
Опис
Ключові слова
диференціація завдань, онлайн навчання, рекомендації GERR щодо критеріїв розробки завдань, приклади завдань з читання, differentiation of tasks, online learning, GERR recommendations on task design criteria, examples of reading tasks
Цитування
Кошечкіна Т. Шляхи ефективного добору та розробки диференційованих завдань з німецької мови в умовах онлайн-навчання (на прикладі завдань з читання) / Т. Кошечкіна, Н. Кутова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 120–123.