ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПЛОЩ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором визначено особливості вивчення площ геометричних фігур у шкільному курсі геометрії. Доведено, що навчати учнів розв’язувати задачі при вивченні площ геометричних фігур слід поступово, упродовж довгого періоду часу, на основі системно-діяльнісного підходу. In the article the author identifies the features of studying the areas of geometric figures in the school course of geometry. It has been proven that teaching students to solve problems in the study of areas of geometric figures should be gradual, over a long period of time, based on a system-activity approach.
Опис
Ключові слова
освітній процес, математика, учні, площа геометричної фігури, шкільний курс геометрії, educational process, mathematics, students, area of a geometric figure, school course of geometry
Цитування
Жерновникова О. А. Особливості вивчення площ геометричних фігур у шкільному курсі геометрії / О. А. Жерновникова, А. Ю. Вербовський, Г. В. Кісіль // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б.в.], 2022. – С. 28–30.