Інтеграція наукових знань як умова ефективної професійної підготовки сучасного менеджера освіти

dc.contributor.authorМармаза, О. І.
dc.date.accessioned2021-04-12T09:07:14Z
dc.date.available2021-04-12T09:07:14Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractВ статті розглянута підготовка до професії, яка є фундаментом якості діяльності та успішності людини у подальшому. Доведено, що професія дає право виконувати певну діяльність, за результати якої передбачається відповідальність, і це право треба отримати. Професія має антропологічну складову: здібності та здатність людини виконувати певні види робіт. У соціологічному контексті професія визначає місце людини у соціумі та структурі поділу праці. До складових професії належать технології та техніки діяльності. Аксіоматичною є тріада: професійна придатність – професійна підготовка – професійна діяльність. Від професійних дій працівника залежить життєдіяльність інших співробітників, особливо, коли йдеться про професіоналізм керівника. В статье рассмотрена подготовка к профессии, которая является фундаментом качества деятельности и успешности человека в дальнейшем. Доказано, что профессия дает право выполнять определенную деятельность, за результаты которой предусматривается ответственность, и это право надо получить. Профессия имеет антропологическую составляющую: способности и способность человека выполнять определенные виды работ. В социологическом контексте профессия определяет место человека в социуме и структуре разделения труда. К составляющих профессии принадлежат технологии и техники деятельности. Аксиоматической является триада: профессиональная пригодность – профессиональная подготовка – профессиональная деятельность. От профессиональных действий работника зависит жизнедеятельность других сотрудников, особенно, когда речь идет о профессионализме руководителя. The article considers the preparation for the profession, which is the foundation of the quality of human activity and success in the future. It is proved that the profession gives the right to perform certain activities, for the results of which liability is assumed, and this right must be obtained. The profession has an anthropological component: the ability and capacity of man to perform certain types of work. In the sociological context, the profession determines a person's place in society and the structure of the division of labor. The components of the profession include technology and techniques. The triad is axiomatic: professional suitability – professional training – professional activity. The vital activity of other employees depends on the professional actions of the employee, especially when it comes to the professionalism of the manager.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМармаза О. І. Інтеграція наукових знань як умова ефективної професійної підготовки сучасного менеджера освіти / О. І. Мармаза // Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку : матеріали методолог. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлебнікової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 4–18.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4631
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтеграція наукових знаньuk_UA.UTF-8
dc.subjectменеджер освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсучасний керівник освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтеграция научных знанийuk_UA.UTF-8
dc.subjectменеджер образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсовременный руководитель образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegration of scientific knowledgeuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducation manageruk_UA.UTF-8
dc.subjectmodern head of educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional traininguk_UA.UTF-8
dc.titleІнтеграція наукових знань як умова ефективної професійної підготовки сучасного менеджера освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИнтеграция научных знаний как условие эффективной профессиональной подготовки современного менеджера образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeIntegration of scientific knowledge as a condition for effective professional training of a modern education manageruk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мармаза О. І..pdf
Розмір:
476.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: