Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні в умовах прогресу інтернет-технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Для розвитку та вдосконалення електронного бізнесу в Україні існують ресурси, а саме – людський потенціал, кваліфіковані спеціалісти, якісні та дешеві послуги Інтернет-провайдерів, але існують і перешкоди, що головним чином можна усунути шляхом вдосконалення законодавства. Для развития и совершенствования электронного бизнеса в Украине существуют ресурсы, а именно - человеческий потенциал, квалифицированные специалисты, качественные и дешевые услуги Интернет-провайдеров, но существуют и препятствия, кототые можно устранить путем совершенствования законодательства. There are resources for the development and improvement of e-business in Ukraine, namely, human potential, qualified specialists, high-quality and cheap services of Internet providers, but there are also obstacles that can be eliminated by improving legislation.
Опис
Ключові слова
економіка, перспективи розвитку, малий бізнес, інтернеттехнології, студентські роботи, экономика, перспективы развития, малый бизнес, интернеттехнологии, студенческие работы, economy, development prospects, small business, Internet technologies, student work
Цитування
Цеменко М. О. Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні в умовах прогресу інтернет-технологій / М. О. Цеменко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім.Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 65–66.