РІВНІ СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі експериментального дослідження охарактеризовано рівні соціалізованості дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. В статье на основе экспериментального исследования охарактеризованы уровни социализованости детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. In the article on the basis of experimental research it is characterized levels of socialization of primary school children with severe speech disorders.
Опис
Ключові слова
соціалізація, соціалізованість, тяжкі порушення мовлення, дошкільний вік, магістерські роботи, социализация, социализированность, тяжелые нарушения речи, дошкольный возраст, магистерские работы, socialization, socialization, severe speech disorders, preschool age, master's work
Цитування
Малєєва А. М. Рівні соціалізованості дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / А. М. Малєєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 195–200.