Моделювання стратегій увічливості в романі П. Загребельного «Роксолана»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню провідних принципів комунікативного кодексу: принципу ввічливості, принципу кооперації та їхньої реалізації в стратегіях ввічливості на матеріалі роману П. Загребельного «Роксолана». Статья посвящена исследованию основных принципов коммуникативного кодекса: принципам вежливости и кооперации, их реализации в стратегиях вежливости на материале романа П. Загребельного «Роксолана».The article investigates the communicative Code guiding principles: the principle of politeness, the principle of cooperation and their implementation strategies of politeness in the material of the novel P. Zagrebelniy «Roksolana».
Опис
Ключові слова
комунікативний кодекс, принцип увічливості, принцип кооперації, стратегії ввічливості, пряма ввічливість, непряма ввічливість, Загребельний П. А., коммуникативный кодекс, принцип вежливости, принцип кооперации, прямая вежливость, стратегии вежливости, непрямая вежливость, Загребельный П. А., communicative code, politeness principle, principle of cooperation, the strategy of politeness, courtesy direct, indirect politeness, Zagrebelny P.A.
Цитування
Нестеренко Н. П. Моделювання стратегій увічливості в романі П. Загребельного «Роксолана» / Н. П. Нестеренко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.] – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С.44–51.