Єврейське питання у політиці П. М. Врангеля

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НТУ ХПІ
Анотація
Автором було розглянуто особливості урядової політики щодо єврейської спільноти у Криму. П. М. Врангель виступав проти єврейських погромів. Головнокомандувач звільняв співробітників уряду за юдофобські позиції. Ці заходи за свідченням сучасників не завжди досягали мети. Автором были рассмотрены особенности правительственной политики в отношении еврейской общины в Крыму. П. М. Врангель выступал против еврейских погромов. Главнокомандующий освобождал сотрудников правительства за юдофобские позиции. Эти меры по свидетельству современников не всегда достигали цели. The author considered the features of the government policy regarding the Jewish community in Crimea. P. Wrangel opposed the Jewish pogroms. The commander-in-chief dismissed government officials for his judicial position. According to contemporaries, these measures did not always reach their goal.
Опис
Ключові слова
єврейське питання, Врангель П. М., громадянська війна, студентськi роботи, еврейский вопрос, Врангель П.Н., гражданская война, студенческие работы, jewish question, Wrangel P. N., civil war, student work
Цитування
Полупанов Д. Єврейське питання у політиці П. М. Врангеля / Д. Полупанов // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., Харків, 18–19 квіт. 2018 р. / Нац. тех. ун-т "Харків. політех. ін-т". – Харків : НТУ ХПІ, 2018. – С. 69–70.