Дистанційна освіта: реалії та перспективи

dc.contributor.author-
dc.date.accessioned2019-02-08T12:50:26Z
dc.date.available2019-02-08T12:50:26Z
dc.date.issued2018-12-12
dc.description.abstractУ збірнику відображені матеріали доповідей з питань дистанційної освіти та перспектив її розвитку. Він містить результати досліджень учених, викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів, а також бібліотечних працівників з питань розвитку дистанційної освіти, цифрової грамотності майбутніх фахівців, реалізації інноваційних технологій в сучасному освітньому середовищі, а також життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. В сборнике отражены материалы докладов по вопросам дистанционного образования и перспектив его развития. Он содержит результаты исследований учёных, преподавателей, научные исследования докторантов, аспирантов, студентов, а также библиотечных работников по вопросам развития дистанционного образования, цифровой грамотности будущих специалистов, реализации инновационных технологий в современной образовательной среде, а также жизнетворчества и актуальных проблем образования и воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection reflects the reports on distance education and its development prospects. It contains the results of research scientists, teachers, research doctoral students, graduate students, students and librarians on the development of distance education, digital literacy of future specialists, the implementation of innovative technologies in the modern educational environment, as well as life creativity and current problems of education and training in modern sociocultural contexts. The collection is designed for researchers and practitioners in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational institutions.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДистанційна освіта: реалії та перспективи : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т інформатизації освіти, Наук. б-ка. – Харків : ХНПУ, 2018. – 69 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2040
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вид-во «Мітра»uk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвища освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectцифрова грамотністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанционное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшее образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectцифровая грамотностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационные технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectdistance educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectdigital literacyuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative technologiesuk_UA.UTF-8
dc.titleДистанційна освіта: реалії та перспективиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeДистанционное образование: реалии и перспективыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDistance education: realities and prospectsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Дистанційна освіта. 2019 .pdf
Розмір:
895.98 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: