Питання особистісно-орієнтованого піідходу у науково-педагогічній спадщині Я. А. Мамонтова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2004
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Слов'янський державний педагогічний університет
Анотація
Завдання даної статті автор убачає у вивченні теоретичних ідей видатного вітчизняного педагога 20–30–х років ХХ ст. Я.А.Мамонтова щодо особистості дитини у навчально–виховному процесі. The author sees the task of this article in the study of the theoretical ideas of an outstanding domestic teacher of the 20s and 30s of the 20th century. Ya. A. Mamontova regarding the child's personality in the educational process.
Опис
Ключові слова
технології особистісної орієнтації, особистість дитини, особистість дитини, Мамонтов Я. А., technologies of personal orientation, child's personality, child's personality, Mamontov Ya.
Цитування
Соколова А. В. Питання особистісно-орієнтованого підходу у науково-педагогічній спадщині Я. А. Мамонтова / А. В. Соколова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов’ян. держ. пед. ун-т ; редкол.: [В. І. Сипченко (відп. ред.) та ін.]. – Слов’янськ : СДПІ, 2004. – Вип. ХІІ. – С. 81–85.