Ворожіння як невід‘ємна частина китайської культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто китайські методи ворожіння, які набули широкої популярності у світі. На відміну від інших країн, де ворожіння проводилися шаманами, у стародавньому Китаї цим займалися високопоставлені чиновники та імператори. Передбачення мали державне значення і не дивлячись на те, що с приходом інших династій джерелом сили стало Небо, а пізніше поширилися релігії, ворожіння продовжували бути невід‘ємною частиною державного життя, хоча їх функції дещо відрізнялися від початкових. This article examines Chinese methods of divination, which have become widely popular around the world. Unlike other countries where fortune-telling was done by shamans, in ancient China it was done by high-ranking officials and emperors. Fortune-telling was of state importance and although Heaven became the source of power with the advent of other dynasties and religions later spread, divination continued to be an integral part of state life, although its functions were somewhat different from the original.
Опис
Ключові слова
ворожіння, китайська культура, студентськi роботи, divination, Chinese culture, student work
Цитування
Мишньова К. Ю. Ворожіння як невід‘ємна частина китайської культури / К. Ю. Мишньова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 147–148.