До питання експресивного потенціалу нестандартних форм порівняння (на матеріалі поетичного тексту)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
У представленій роботі йдеться про експресивний потенціал нестандартних форм порівняння (на матеріалі поетичного тексту). The present paper deals with the issue of the expressive potential of non-standard forms of comparison (on the material of a poetic text).
Опис
Ключові слова
ступені порівняння, ступенювання, компаратив, нестандартні форми, оказіоналізми, поетичні смисли, поетичний текст, актуалізація, співпозиція, Degrees of Comparison, Grading, Comparative, Non-Standard Forms, Occasionalism, Poetic Meanings, Poetic Text, Actualization, Juxtaposition
Цитування
Четверик В. К. До питання експресивного потенціалу нестандартних форм порівняння (на матеріалі поетичного тексту) / В. К. Четверик // Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості : матеріали Всеукр. наук. конф., Мелітополь, 30 квіт. 2021 р. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін. ; за заг. ред. О. Троїцької]. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2021. – С. 145–147.