Особливості обліку експортно–імпортних операцій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Раціонально організований облік експортно-імпортних операцій на підприємствах повинен стимулювати господарську діяльність, а його нормативно-правове регулювання має бути простим і зрозумілим для сприйняття. Рационально организованный учет експортно-импортних операций на предприятиях должен стимулировать хозяйственную деятельность, а его нормативно-правовое регулирование должно быть простым и понятным для восприятия. Rationally organized accounting of export-import transactions at enterprises should stimulate economic activity, and its legal regulation should be simple and understandable for perception.
Опис
Ключові слова
економіка, бухгалтерський облік, експортно–імпортні операції, підприємництво, студентські роботи, экономика, бухгалтерский учет, експортно–импортные операции, предпринимательство, студенческие работы, economy, accounting, export-import operations, entrepreneurship, student work
Цитування
Солодка Г. І. Особливості обліку експортно–імпортних операцій / Г. І. Солодка // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 83–84.