Історія та трансформація політики «Одна сім’я - одна дитина» у Китаї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Всі вказані вище негативні наслідки демографічної політики «Одна сім’я – одна дитина», стали причиною її скасування. Гендерний дисбаланс, зменшення працездатності населення та низький рівень народжуваності становили серйозну загрозу державі, тому з 2015 року закон було змінено. Зараз всі китайці, незалежно від місця їх проживання, можуть легально мати другу, і, навіть, третю дитину. Все указанные выше негативные последствия демографической политики «Одна семья - один ребенок», стали причиной ее отмены. Гендерный дисбаланс, снижение работоспособности населения и низкий уровень рождаемости составляли серьезную угрозу государству, поэтому с 2015 года закон был изменен. Сейчас все китайцы, независимо от места их проживания, могут легально иметь второго, и даже третьего ребенка. All the above negative consequences of the demographic policy "One family - one child", became the reason for its cancellation. Gender imbalance, reduced working capacity of the population and low birth rate constituted a serious threat to the state, therefore, since 2015, the law has been changed. Now all Chinese, regardless of their place of residence, can legally have a second, or even a third child.
Опис
Ключові слова
східні мови, трансформація політики, багатодітність, народжуваність, студентські роботи, восточные языки, трансформация политики, многодетность, рождаемость, студенческие работы, eastern languages, policy transformation, large families, birth rate, student work
Цитування
Веремеєва К. В. Історія та трансформація політики «Одна сім’я - одна дитина» у Китаї / К. В. Веремеєва // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 170–172.