До проблеми формування сценічного іміджу майбутнього вчителя музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано та висвітлено особливості формування сценічного іміджу музиканта-виконавця. The article analyzes and highlights the peculiarities of the stage image formation of a musician-performer.
Опис
Ключові слова
сценічний імідж, художній образ, музичний твір, музичне виконавство, магістерські роботи, stage image, artistic image, musical composition, musical performance, vocal preparation, master's work
Цитування
Ян Сіньхуей. До проблеми формування сценічного іміджу майбутнього вчителя музичного мистецтва / Сіньхуей Ян// Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 66–70.