Анімація в системі засобів массової інформації: розвиток комунікативного потенціалу анімації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядаються функції, які виконувала анімація на різних етапах розвитку. Вивчаються комунікативні ресурси анімації. Рассматриваются функции, которые выполняла анимация на разных этапах развития. Изучаются коммуникативные ресурсы анимации.The functions animation performed at different stages of its evolution are considered. Communicative resources of the animation are studied.
Опис
Ключові слова
засоби масової інформації, телебачення, анімація, мультфільми, агітація, сатира, студентські роботи, средства массовой информации, телевидение, анимация, мультфильмы, агитация, сатира, студенческие работы, mass media, television, animation, animated cartoons, agitation, satire, student work
Цитування
Головаш Д. А. Анімація в системі засобів массової інформації: розвиток комунікативного потенціалу анімації / Д. А. Головаш, Л. А. Сухорукова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 48–50.