Поетична персоналізація концепту БОГ у лінгвосвідомості Олександра Олеся

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті здійснено концептуальний аналіз поетичних текстів Олександра Олеся й виявлено особливості індивідуально-авторської персоналізації концепту БОГ у лінгвосвідомості поета, визначено смислові домінанти наповнення змісту відповідного концепту, диференційовано його ядерну й периферійну зони. В статье осуществлен концептуальный анализ поэтических текстов Александра Олеся и определены особенности индивидуально-авторской персонализации концепта БОГ в лингвосознании поэта, обозначены смысловые доминанты наполнения содержания соответствующего концепта, дифференцированы его ядерная и периферийная зоны. In the article a conceptual analysis of the Alexander Oles’s poetry is carried out and he features of individual author’s personalization of the concept of GOD in the poet’s linguistic consciousness are determined. Semantic dominants of the content filling in the corresponding concept are defined and its nuclear and peripheral zones are differentiated in the article.
Опис
Ключові слова
концепт БОГ, лінгвосвідомість, Олександр Олесь, українська поезія, концепт БОГ, лингвосознание, Александр Олесь, украинская поэзия, concept of GOD, linguistic consciousness, Alexander Oles, ukrainian poetry
Цитування
Голобородько К. Ю. Поетична персоналізація концепту БОГ у лінгвосвідомості Олександра Олеся / К. Ю. Голобородько // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 86–92.