Особливості спілкування з батьками учнів під час дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором розглянуто особливості спілкування з батьками учнів під час дистанційного навчання. Спілкування з батьками є важливою педагогічною проблемою, що потребує уваги саме в початковій школі, адже з молодших класів формуються відносини між батьками та вчителем. Дистанційне навчання та карантинні умови значною мірою перенесли більшу частину відповідальності за навчання дітей на їх батьків. В статье автором рассмотрены особенности общения с родителями учащихся дистанционного обучения. Общение с родителями является важной педагогической проблемой, требующей внимания именно в начальной школе, ведь с младших классов формируются отношения между родителями и учителем. Дистанционное обучение и карантинные условия в значительной мере перенесли большую часть ответственности за обучение детей на их родителей. In this article the author considers the peculiarities of communication with parents of distance learning students. Communication with parents is an important pedagogical problem that needs attention exactly in primary school, because from the early grades the relationship between parents and the teacher is formed. Distance learning and quarantine conditions have shifted much of the responsibility for children's learning to their parents.
Опис
Ключові слова
спілкування, батьки, учні, дистанційне навчання, студентські роботи, общение, родители, ученики, дистанционное обучение, студенческие работы, communication, parents, students, distance learning, student work
Цитування
Калашник А. Особливості спілкування з батьками учнів під час дистанційного навчання / А. Калашник // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 17.