ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТТЯ ШЛЯХЕТНИХ ПАНСІОНІВ ПРИ ГІМНАЗІЯХ У ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛІ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”
Анотація
У статті на основі аналізу нормативно-правових та архівних документів розглянуто досвід розв’язання проблеми відкриття шляхетних пансіонів при гімназіях у діяльності ради при попечителі Київського навчального округу. На прикладі відкриття 2-го шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії (1836 р.) з’ясовано позицію ради з даного питання, порядок ухвалення і виконання її рішень. Члени ради при попечителі Київського навчального округу після детального аналізу стану справ вже діючого шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії дійшли висновку про необхідність відкриття ще одного пансіону, схвалили розроблений для нього попечителем навчального округу штат, висловили пропозиції щодо джерел фінансування його початкового облаштування. Установлено, що думка ради при попечителі Київського навчального округу щодо відкриття 2-го шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії була врахована Міністерством народної освіти при ухваленні остаточного рішення. Based on regulatory and archival documents analysis, the article considers the problem-solving experience when opening noble gymnasiums’ boarding schools in the Kiev educational district curator’s council activities. The Council’s position on this issue, the procedure for making and executing its decisions are clarified on the example of opening the second boarding school at the first Kiev gymnasium in 1836. Thoroughly analysing the state of affairs of the already-performing noble boarding school at the first Kiev gymnasium, Kiev educational district curator’s council members came to the conclusion that one more boarding school opening was necessary. They either approved of the staff developed by the educational district curator, and made proposals on sources of its initial arrangement funding. It is established that the opinion of Kiev educational district curator’s council regarding the second noble boarding school opening at the first Kyiv gymnasium was taken into account by the Ministry of public education when making the final decision.
Опис
Ключові слова
Міністерство народної освіти, Київський навчальний округ, рада при попечителі навчального округу, гімназія, пансіон, Ministry of public education, Kyiv educational district, Curator’s council of the educational district, gymnasium, boarding school
Цитування
Балацинова А. Д. Досвід розв’язання проблеми відкриття шляхетних пансіонів при гімназіях у діяльності ради при попечителі Київського навчального округу / А. Д. Балацинова // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2021. – № 4. – С. 15–23.