Засади (принципи) кримінального провадження: сутність, значення, система і важливість унормування

dc.contributor.authorПолянський, А. О.
dc.date.accessioned2021-10-01T10:53:23Z
dc.date.available2021-10-01T10:53:23Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню та теоретичному аналізу понять «засади» та «принципи». У статті подано сутність принципів і засад кримінального провадження, представлені різні точки зору їх визначення. Встановлено, що під засадами (принципами) кримінального провадження розуміють закріплені у законі основні правові ідеї, що визначають сутність кримінального судочинства, конкретизують специфіку кримінального провадження як особливого різновиду юридичної практичної діяльності, забезпечують охорону прав, свобод і законних інтересів особи. Розглянуті різні підходи до систематизації засад кримінального провадження. Обґрунтовано особливе значення систематизації і необхідність унормування поняття та системи засад кримінального провадження у кримінальному процесуальному законодавстві України. Статья посвящена исследованию и теоретическому анализу понятий «основы» и «принципы». В статье представлены сущность принципов и основ уголовного производства, представлены различные точки зрения их определения. Установлено, что принципами (принципами) уголовного производства понимают закрепленные в законе основные правовые идеи, определяющие сущность уголовного судопроизводства, конкретизируют специфику уголовного производства как особой разновидности юридической практической деятельности, обеспечивают охрану прав, свобод и законных интересов личности. Рассмотрены различные подходы к систематизации принципов уголовного производства. Обоснованно особое значение систематизации и необходимость нормирования понятия и системы принципов уголовного производства в уголовном процессуальном законодательстве Украины. The article is devoted to research and theoretical analysis of the concepts «principles» and «principles». The article presents the essence of the principles and principles of criminal proceedings, different points of view of their definition are presented. It was established that under the principles (principles) of criminal proceedings understood the basic legal ideas fixed in the law, which determine the essence of criminal proceedings, specify the specifics of criminal proceedings as a special kind of legal practice, provide protection of the rights, freedoms and legitimate interests of the individual. Different approaches to systematization of the principles of criminal proceedings are considered. The special importance of systematization and the necessity of the normalization of the notion and system of the principles of criminal proceedings in the criminal procedural legislation of Ukraine is substantiated.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПолянський А. О. Засади (принципи) кримінального провадження: сутність, значення, система і важливість унормування / А.О. Полянський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 26. – С. 111–117.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6118
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринципи і засади кримінального провадженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectспіввідношення принципів і засадuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідстави класифікації засад кримінального провадженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеобхідність їх нормуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринципы и основы уголовного производстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоотношение принципов и основuk_UA.UTF-8
dc.subjectоснования классификации принципов уголовного производстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеобходимость их нормированияuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe principles and principles of criminal proceedingsuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe relationship of principles and principlesuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe grounds for classifying the principles of criminal proceedingsuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe need for their normalizationuk_UA.UTF-8
dc.titleЗасади (принципи) кримінального провадження: сутність, значення, система і важливість унормуванняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОсновы (принципы) уголовного производства: сущность, значение, система и важность нормализацииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeBasics (principles) of criminal proceedings: essence, significance, system and importance of normalisationuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ).pdf
Розмір:
300.96 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: