Партнерство викладачів і студентів музичних спеціальностей у коледжах КНР як напрям дослідження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено педагогічне партнерство, обґрунтовано теоретичні аспекти та узагальнено результативні практики організації педагогічного партнерства викладачів і студентів музичних спеціальностей у коледжах КНР для творчого застосування цих напрацювань в українських закладах вищої освіти. The article investigates pedagogical partnership, substantiates theoretical aspects and summarizes effective practices of organizing pedagogical partnership of teachers and students of musical specialties in colleges of China for the creative application of these developments in Ukrainian higher education institutions.
Опис
Ключові слова
педагогічне партнерство, КНР, pedagogical partnership, China
Цитування
Се Кежань. Партнерство викладачів і студентів музичних спеціальностей у коледжах КНР як напрям дослідження / Се Кежань // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 257–259.