ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті схарактеризовано становлення витоків музичної освіти в Китаї та визначено особливості її розвитку. Розглянуто процес реформування системи музично-педагогічної освіти та її сучасний стан в Китаї. Зазначено, що становлення музично-педагогічної освіти в Китаї відбувалося шляхом імплементації різним форм, методів та засобів у процес підготовки майбутніх учителів музики з різних країн. The article characterizes the formation of the origins of music education in China and identifies the features of its development. The process of reforming the system of music and pedagogical education and its current state in China is considered. It is noted that the formation of music and pedagogical education in China took place through the implementation of various forms, methods and tools in the process of training future music teachers from different countries.
Опис
Ключові слова
музична освіта, музично-педагогічний процес, особливості, Китай, music education, music-pedagogical process, features, China
Цитування
Чень Хуейхуей. Особливості розвитку музично-педагогічної освіти в КНР / Чень Хуейхуей, Цзен Гуанхай // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 422–425.