ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПИТАННЬ У КОМЕДІЇ АРІСТОФАНА «ЛІСІСТРАТА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації схарактеризовано особливості втілення гендерних питань у комедії Арістофана «Лісістрата» через узагальнення висновків досліджень науковців. Гендерні питання завжди були і залишаються актуальними у суспільстві. Комедія Арістофана «Лісістрата» належить до числа найвідоміших творів, у яких ці питання розглядаються. У своєму творі Арістофан показує, як жінки можуть об’єднатися та взяти владу у свої руки заради досягнення своєї мети. Зазначено, що дослідження гендерних питань в комедії Арістофана «Лісістрата» дозволяє розширити наше розуміння гендерних проблем та використовувати його для підтримки гендерної рівності в суспільстві. The publication describes the features of the implementation of gender issues in Aristophanes' comedy "Lysistrata" by summarizing the conclusions of research by scientists. Gender issues have always been and remain relevant in society. Aristophanes' comedy "Lysistrata" is among the most famous works in which these questions are considered. In his work, Aristophanes shows how women can unite and take power into their own hands to achieve their goals. It is noted that the study of gender issues in Aristophanes' comedy "Lysistrata" allows us to expand our understanding of gender issues and use it to support gender equality in society.
Опис
Ключові слова
Арістофан, комедії, антична література, гендер, Aristophanes, comedies, ancient literature, gender
Цитування
Галушкіна М. О. Особливості втілення гендерних питаннь у комедії Арістофана «Лісістрата» / М. О. Галушкіна // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 157–160.