ФІЛОСОФІЯ ВИХОВАННЯ Г. С. СКОВОРОДИ – ОРІЄНТИР ДЛЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

dc.contributor.authorРадчук, О. В.
dc.date.accessioned2023-12-18T11:13:35Z
dc.date.available2023-12-18T11:13:35Z
dc.date.issued2023-06-14
dc.description.abstractУ публікації розглянуто філософію виховання українського просвітителя, гуманіста, поета, педагога Г. С. Сковороди, що постає перед суспільним загалом передусім у статусі мандрівного філософа, яким стає у віці близько 48 років. Зазначено, що філософія виховання Григорія Савича передбачала подолання схоластики і догматизму в навчанні, перехід від релігійного до світського навчання, виявлення і розвиток природних задатків, нахилів і здібностей особистості, розвиток у дітей мислення, пам’яті, волі, виховання високих моральних якостей, як-от: працьовитості, доброзичливості, скромності, любові до свого народу, єдності слова й діла, здійснення загальної освіти, виявлення і розвиток високих духовних якостей людини тощо. Ідеї Г. С. Сковороди щодо виховання молоді, створена філософія виховання зберігають свою значущість і залишаються цінними. The publication examines the philosophy of education of the Ukrainian educator, humanist, poet, pedagogue H. S. Skovoroda, who appears before the general public primarily in the status of a traveling philosopher, which he becomes at the age of about 48. It is noted that Hrigory Savych's philosophy of education provided for the overcoming of scholasticism and dogmatism in education, the transition from religious to secular education, the identification and development of natural gifts, inclinations and abilities of the individual, the development of children's thinking, memory, will, the education of high moral qualities, such as - such as: diligence, benevolence, modesty, love for one's people, unity of word and deed, implementation of general education, identification and development of high spiritual qualities of a person, etc. The ideas of H. S. Skovoroda regarding the education of youth, the created philosophy of education are preserved their significance and remain valuable.
dc.identifier.citationРадчук О. В. Філософія виховання Г. С. Сковороди – орієнтир для сучасного вчителя / О. В. Радчук // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 219–222.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13372
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectфілософія освіти
dc.subjectвиховання
dc.subjectпедагогічна спадщина
dc.subjectСковорода Г. С.
dc.subjectupbringing
dc.subjectpedagogical heritage
dc.subjectH. S. Skovoroda
dc.titleФІЛОСОФІЯ ВИХОВАННЯ Г. С. СКОВОРОДИ – ОРІЄНТИР ДЛЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
dc.title.alternativeH. S. SKOVORODA'S PHILOSOPHY OF EDUCATION – A GUIDE FOR THE FOR THE MODERN TEACHER
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Радчук О.В. Філософія виховання Г. С. Сковороди.pdf
Розмір:
3.49 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: