TECHNOLOGY OF FORMING FUTURE TEACHERS’ READINESS FOR PEDAGOGICAL IMPROVISATION

dc.contributor.authorBashkir, O.
dc.contributor.authorPanchenko, V.
dc.contributor.authorOsova, O.
dc.contributor.authorZhytnytska, A.
dc.date.accessioned2023-05-19T08:56:14Z
dc.date.available2023-05-19T08:56:14Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractThe article grounds the relevance of the special preparation of students of pedagogical universities for pedagogical improvisation based on the analysis of psychological and pedagogical literature and the ways in which future teachers acquire professional knowledge and skills. Having analyzed the content of the educational programs of psychology and pedagogy we proved that no purposeful training of future teachers for pedagogical improvisation has been organized. It caused the need for developing an appropriate technique. The purpose of the article is to develop a technique to form future teachers’ readiness for pedagogical improvisation in the process of studying psychological and pedagogical disciplines. Methodology. The research was conducted with the application of theoretical (analysis of psychological and pedagogical literature to define a conceptual-categorical apparatus; grounding the technique of forming future teachers’ readiness for pedagogical improvisation) and empirical methods (surveys, questionnaires, testing, observation, conversation, dialogue, methods of expert evaluation, self-assessment analysis of learning outcomes, content of educational programs of psychological and pedagogical disciplines). In the course of the research the following results were achieved: the essence of the concepts «readiness for pedagogical improvisation», «learning technique» was defined; structural components of readiness for pedagogical improvisation were singled out; surveys, interviews and questionnaires were conducted among the future teachers to identify their level of readiness for pedagogical improvisation. Moreover, the research contributed to the development of a technique to form future teachers’ readiness for pedagogical improvisation, which led to the gradual formation of students’ skills to improvise. The conducted research allowed us to draw the conclusion that the readiness for pedagogical improvisation is a stable individual quality that integrates the values, knowledge, skills, which should be formed in several stages. Motivational-targeted stage was aimed at stimulating the development of positive motivation for improvisation; content and procedural stage that provided for acquiring the necessary knowledge and skills of pedagogical improvisation; evaluation-reflexive stage involving evaluation and correction of personal and professional development, content, forms and methods of training. У статті обґрунтовано актуальність спеціальної підготовки студентів педагогічних університетів до педагогічної імпровізації на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та шляхів набуття майбутніми вчителями професійних знань і вмінь. Проаналізувавши зміст освітніх програм з психології та педагогіки, ми довели, що цілеспрямована підготовка майбутніх учителів до педагогічної імпровізації не організована. Це зумовило необхідність розробки відповідної методики. Мета статті - розробити методику формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Методологія. Дослідження проводилося із застосуванням теоретичних (аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення понятійно-категоріального апарату; обґрунтування методики формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації) та емпіричних методів (опитування, анкетування, тестування, спостереження, бесіда, діалог, методи експертних оцінок, аналіз самооцінки результатів навчання, змісту навчальних програм психолого-педагогічних дисциплін). У ході дослідження було досягнуто таких результатів: уточнено сутність понять "готовність до педагогічної імпровізації", "техніка навчання"; виокремлено структурні компоненти готовності до педагогічної імпровізації; проведено опитування, інтерв'ю та анкетування майбутніх учителів з метою виявлення рівня їхньої готовності до педагогічної імпровізації. Крім того, дослідження сприяло розробці методики формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації. Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що готовність до педагогічної імпровізації є стійкою особистісною якістю, яка інтегрує цінності, знання, уміння, навички, що має формуватися в декілька етапів. Мотиваційно-цільовий етап був спрямований на стимулювання розвитку позитивної мотивації до імпровізації; змістово-процесуальний етап, що передбачав набуття необхідних знань і вмінь педагогічної імпровізації; оцінно-рефлексивний етап, що передбачав оцінку та корекцію особистісно-професійного розвитку, змісту, форм і методів навчання.
dc.identifier.citationTechnology Of Forming Future Teachers' Readiness for Pedagogical Improvisation / O. Bashkir, V. Panchenko, O. Osova, A. Zhytnytska // Educational challenges. – 2021. – Vol. 26, Iss. 1. – Pp. 15–27.
dc.identifier.issn2709-7986
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11275
dc.language.isoen
dc.publisherH. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
dc.subjectpedagogical improvisation
dc.subjectreadiness
dc.subjectteacher
dc.subjecttechnique
dc.subjecttraining
dc.subjectпедагогічна імпровізація
dc.subjectготовність
dc.subjectвчитель
dc.subjectтехніка
dc.subjectнавчання
dc.titleTECHNOLOGY OF FORMING FUTURE TEACHERS’ READINESS FOR PEDAGOGICAL IMPROVISATION
dc.title.alternativeТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ped_2021_26_1_4.pdf
Розмір:
663.86 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: