ГОСПОДАРЧІ БУДІВЛІ САЛТІВСЬКОГО ЧАСУ НА ГОРОДИЩІ МОХНАЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ОКЗ «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ»
Анотація
В статті розглянуто салтівські господарські будівлі городища Мохнач. Відзначено, що вони, як правило, були слабо заглиблені. В плані вони були найчастіше прямокутними (принаймні з прямими стінами), рідше – овальними. В них рідко фіксується опорні конструкції перекриття, що дозволяє припустити у більшості шатровий дах. Подальше вивчення такої категорії археологічних комплексів як господарські будівлі збагатить наше уявлення щодо життя та господарської діяльності в далекому минулому. The article deals with the Saltiv household buildings of the Mokhnach settlement. It is noted that they, as a rule, were slightly buried. In plan they were most often rectangular (at least with straight walls), less often – oval. They rarely fixed supporting structure of the ceiling, which suggests in most hipped roof. Further study of such category of archaeological complexes as farm buildings will enrich our understanding of life and economic activity in the distant past. activities in the distant past.
Опис
Ключові слова
археологічні знахідки, артефакти, салтівська культура, господарські будівлі, archaeological finds, artifacts, Salta culture, outbuildings
Цитування
Колода В. В. Господарчі будівлі салтівського часу на городищі Мохнач / В. В. Колода // Слобожанські читання : тези доп. XXV Міжнар. наук. конф. – Харків : ТОВ "Друкарня Мадрид", 2021. – С. 22–23.