МОМЕНТ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ У РАЗІ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
В статті розглянуто момент припинення шлюбу внаслідок його розірвання – день, з якого шлюб визнається таким, що припинився. Момент припинення шлюбу розрізняється залежно від того, за якою процедурою шлюб розривається. В статье рассмотрен момент прекращения брака вследствие его расторжения – день, с которого брак признается прекратившимся. Момент прекращения брака различается в зависимости от того, по какой процедуре брак расторгается. This article discusses the moment when a marriage ends due to dissolution - the day on which the marriage is recognised as dissolved. The moment of termination differs depending on the procedure by which the marriage is dissolved.
Опис
Ключові слова
розірвання шлюбу, момент розірвання шлюбу, сімейне право, расторжение брака, момент расторжения брака, семейное право, dissolution of marriage, the moment of dissolution of marriage, family law
Цитування
Пономаренко О. М. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання / О. М. Пономаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 12 : Сiмейне право / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.] – 2021. – С. 200–201.