О ПОРЯДКЕ ВОЗЛОЖЕНИЯ НА РАБОТНИКА ОГРАНИЧЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье исследована история развития законодательства, регулирующего порядок возложения на работника ограниченной материальной ответственности. Обосновывается необходимость изменения существующего порядка возложения на работника ограниченной материальной ответственности. Предлагается предусмотреть исключительно судебный порядок возложения на работника ограниченной материальной ответственности. У статті досліджено історію розвитку законодавства, що регулює порядок покладення на працівника обмеженої матеріальної відповідальності. Обґрунтовується необхідність зміни існуючого порядку покладення на працівника обмеженої матеріальної відповідальності. Пропонується передбачити виключно судовий порядок покладення на працівника обмеженої матеріальної відповідальності. The article examines the history of the development of the legislation regulating the procedure for imposing on the worker of limited material liability. The necessity to change the existing order imposing on the worker of limited liability. It is proposed to provide exceptional court procedure for imposing on the worker the limited liability.
Опис
Ключові слова
трудовое право, ограниченная материальная ответственность, порядок возмещения ущерба, история развития законодательства, трудове право, обмежена матеріальна відповідальність, порядок відшкодування шкоди, історія розвитку законодавства, labor law, limited liability, compensation procedure, history of legislation development
Цитування
Новиков Д. А. О порядке возложения на работников ограниченной материальной ответственности / Д. А. Новиков, О. Н. Лукьянчиков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харьков : ХНПУ, 2015. – Вип. 23. – С. 58–64.