Ціннісні орієнтири євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Анотація
У данній статті автор розглянув ціннісні орієнтири євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено застосування відповідних різноманітних форм та методів поширення знань про Європу. В данной статье автор рассмотрел ценностные ориентиры евроклубов учебных заведений. Определены применения соответствующих различных форм и методов распространения знаний о Европе. In this article, the author considered the value orientations of Euroclubs of educational institutions. The use of appropriate forms and methods of disseminating knowledge about Europe has been identified.
Опис
Ключові слова
євроклуби, сучасне українське суспільство, загальноосвітні навчальні заклади, філософія, евроклубы, современное украинское общество, общеобразовательные учебные заведения, философия, еuroclubs, modern ukrainian society, general educational institutions, philosophy
Цитування
Подчерняєва Н. Д. Ціннісні орієнтири євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Д. Подчерняєва // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 105-112.