Теорія і практика фізичного виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку у науково-педагогічній спадщині Б. Сермєєва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті теорія і практика фізичного виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку у науково-педагогічній спадщині Б. Сермєєва. В статье рассмотрены теория и практика физического воспитания детей с особенностями психофизического развития в научно-педагогическом наследии Б. Сермеева. The article discusses the theory and practice of physical education of children with special needs of psychophysical development in the scientific and pedagogical heritage of B. Sermeev.
Опис
Ключові слова
здоров'язбереження, фізичне виховання дітей, психофізичний розвиток, Сермєєв Б. В., проблеми працездатності, здоровьесбережение, физическое воспитание детей, психофизическое развитие, Сермеев Б. В., проблемы работоспособности, health saving, physical education of children, psychophysical development, Sermeev B. V., health issues
Цитування
Золотоверх В. В. Теорія і практика фізичного виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку у науково-педагогічній спадщині Б. Сермєєва / В. В. Золотоверх, О. П. Глоба // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 684–690.