Реакційна здатність етилових естерів N-[2-оксоіндолін-3-іліден-2-оксіацетіл] амінокислот

dc.contributor.authorКолісник, Ю. В.
dc.contributor.authorСвєчнікова, О. М.
dc.contributor.authorВинник, О. Ф.
dc.contributor.authorКоряк, А. С.
dc.date.accessioned2019-02-07T11:39:17Z
dc.date.available2019-02-07T11:39:17Z
dc.date.issued2018-04-20
dc.description.abstractПохідні N-[(2-оксоіндолін-3-іліден)-2-оксіацетіл] амінокислот привертають увагу дослідників до пошуку нових фармакоформ в цих рядах ізостафа, оскільки вони проявляють широкий спектр біологічної активності: ноотропний, анксиолітичний. протизапальний, сечогінний і тому подібне. Фармакологічна активність залежить від здатності фармакофор утворювати комплекси з біорецепторами, що, в свою чергу, залежить від реакційної здатності сполук. Тому вивчення реакційної здатності етилових ефірів N-[(2-оксоіндолін-3-іліден)-2-оксіацетіл] амінокислот безперечно має теоретичний характер, і практичний інтерес. Производные N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил] аминокислот привлекают внимание исследователей к поиску новых фармакоформ в этих рядах изостафа, поскольку они проявляют широкий спектр биологической активности: ноотропный, анксиолитический. противовоспалительный, мочегонный и тому подобное. Фармакологическая активность зависит от способности фармакофора образовывать комплексы с биорецепторами, что, в свою очередь, зависит от реакционной способности соединений. Поэтому изучение реакционной способности этиловых эфиров N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил] аминокислот определенно имеет теоретический характер, и практический интерес. The derivatives of N-[(2-oxoindolin-3-ylidene)-2-oxyacetyl] amino acids attract researchers' attention to the search for new pharmacoforms in these isostuff rows, since they exhibit a wide range of biological activity: nootropic, anxiolytic, anti-inflammatory, diuretic, and the like. Pharmacological activity depends on the ability of the pharmacophore to form complexes with bioreceptors, which, in turn, depends on the reactivity of the compounds. Therefore, the study of the reactivity of ethyl esters of N-[(2-oxoindolin-3-ylidene)-2-oxyacetyl] amino acids definitely has theoretical, and practical interest.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРеакційна здатність етилових естерів N-[2-оксоіндолін-3-іліден-2-оксіацетіл] амінокислот / Ю. В. Колісник та ін. // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра фармац. наук О. М. Гайдукевича, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2018. – С. 233–234.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2036
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональний фармацевтичний університет (НФаУ)uk_UA.UTF-8
dc.subjectреактивністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectлужний гідролізuk_UA.UTF-8
dc.subjectпохідні 2-(бензоіламіно)(1-R-2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислотиuk_UA.UTF-8
dc.subjectреактивностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectщелочной гидролизuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроизводные 2-(бензоиламино)(1-R-2-оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислотыuk_UA.UTF-8
dc.subjectreactivityuk_UA.UTF-8
dc.subjectalkaline hydrolysisuk_UA.UTF-8
dc.subjectderivatives of 2-(benzoylamino)(1-R-2-oxoindoline-3-ylidene) acetic acidsuk_UA.UTF-8
dc.titleРеакційна здатність етилових естерів N-[2-оксоіндолін-3-іліден-2-оксіацетіл] амінокислотuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРеакционная способность этиловых эфиров N-[2-оксоиндолин-3-илиден-2-оксиацетил] аминокислотuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeReactivity of ethyl esters of N-[2-oxoindolin-3-ylidene-2-hydroxyacetyl] amino acidsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: