ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Процес формування дослідницьких умінь учнів – це складний та довготривалий процес який вимагає удосконалення форм, методів та засобів формування. Формування дослідницьких умінь учнів на уроках фізики може здійснюватися різними шляхами. У нашому дослідження ми пропонуємо здійснювати цей процес за допомогою «Технології формування дослідницьких умінь учнів». Технологія формування дослідницьких умінь учнів у своєму складі містила чотири компоненти: мотиваційно-цільовий, змісновно-процесуальний, діяльнісний, оцінно-рефлексивний. The process of developing the research skills of primary school students is a complex and long-lasting process that can occur in different ways. In our research, we theoretically develop, research and experimentally test «Technology of forming research skills of students in grades 7-9 in physics lessons». Technology of formation of research skills of students consists of four components, namely: motivational-target (goals, objectives, approaches and principles), substantive-procedural (methods, forms, means of formation of research skills and research tasks), active (didactic conditions), evaluative -reflexive (indicators, criteria, levels).
Опис
Ключові слова
уміння, дослідницькі уміння, процес формування дослідницьких умінь, технологія, умови, skills, research skills, process of forming research skills, technology, conditions
Цитування
Бондаренко Д. Р. Процес формування дослідницьких умінь учнів основної школи на уроках фізики / Д. Р. Бондаренко, В. М. Сергєєв // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С 138–140.