ГІПОКСИЧНІ ПРОБИ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даний час спостерігається тенденція до зростання кількості захворювань органів дихання. І це пов’язано не лише з пандемією COVID19. Функціональні проби дихальної системи проведено 149 студентам. Отримані результати свідчать про те, що у більшості обстежених студентів були знижені можливості дихальної системи, знижена стійкість організму до гіпоксії та кардіореспіраторний резерв. Для підтримки здоров'я дітей, підлітків і молоді на високому рівні необхідно систематично оцінювати функціональний стан дихальної системи. Currently, there is a tendency to increase the number of diseases of the respiratory system. And this is not only related to the COVID19 pandemic. Functional tests of the respiratory system were conducted in 149 students. The results indicate that the majority of the studied students had reduced capabilities of the respiratory system, reduced resistance of the body to hypoxia and cardiorespiratory reserve. In order to maintain the health of children, adolescents, and youth at a high level, it is necessary to systematically assess the functional state of the respiratory system.
Опис
Ключові слова
функціональний стан, дихальна система, стійкість до гіпоксії, гіпоксія, functional state, respiratory system, resistance to hypoxia, hypoxia
Цитування
Коц. С. М. Гіпоксичні проби респіраторної системи молоді / С. М. Коц, В. П. Коц // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 101–103.