Слобожанська ікона XVII – початку XIX століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФО-П “Іванова”
Анотація
Монографію присвячено вивченню слобожанського іконопису ХVІІ – початку ХІХ ст. та його стильовій еволюції. Уперше становлення регіональної іконописної школи розглядається в контексті формування слобожанина як етнокультурного типу та релігійної культури українських переселенців. Аналізуються іконографія і стильові особливості іконопису в регіоні та наголошується на винятковому значенні українського бароко в його культурі. The monograph is devoted to the study of Slobozhanska iconography of the seventeenth and early nineteenth centuries and its stylistic evolution. For the first time, the formation of the regional school of icon painting is considered in the context of the formation of Slobozhans as an ethno-cultural type and religious culture of Ukrainian immigrants. The author analyzes the iconography and stylistic features of icon painting in the region and emphasizes the exceptional importance of Ukrainian Baroque in its culture.
Опис
Ключові слова
іконопис, іконографія, релігійна культура, етнокультура, українське бароко, українська ікона, Слобожанщина, icon painting, iconography, religious culture, ethnoculture, Ukrainian Baroque, Ukrainian icon, Slobozhanshchyna
Цитування
Паньок Т. В. Слобожанська ікона XVII – початку XIX століття : [монографія] / Т. В. Паньок. – Харків : ФО-П "Іванова", 2008. – 279 с. : іл., табл., портр.