Голосова культура вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді висвітлюються питання формування вокальної культури співаків. В докладе освещаются вопросы формирования вокальной культуры певцов. The report highlights the formation of the vocal culture of singers.
Опис
Ключові слова
культура, вокальна культура, вчитель, студентські роботи, культура, вокальная культура, учитель, студенческие работы, culture, vocal culture, teacher, student work
Цитування
Осіпок Д. І. Голосова культура вчителя / Д. І. Осіпок, О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 144–145.